Jdi na obsah Jdi na menu
 


Publikační a jiná odborná činnost


Publikační činnost

1. Recenze

MRŮZKOVÁ, Pavla (rec.): HORVÁTHOVÁ, K. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmentě. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21/1. ISSN 1211-4669.

MRŮZKOVÁ, Pavla (rec.): VAŠŤATKOVÁ, J., FIALA, B. (ed.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Pedagogika. 2010, č.3-4. ISSN 0031-3815.

2. Články v mezinárodních recenzovaných sbornících

MRŮZKOVÁ, Pavla. Potenciál autoevaluačního procesu školy a její další rozvoj. In VAŠŤATKOVÁ, Jana, BAČÍKOVÁ, Alice (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2011. ISBN 978-80-244-2815-4.

MRŮZKOVÁ, Pavla. Analýza autoevaluačního procesu školy a její další rozvoj. In VAŠŤATKOVÁ, Jana, KANĚČKOVÁ, Eva (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2010. ISBN 978-80-244-2593-1.

MRŮZKOVÁ, P., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. Survey results in DETVET - Methodology framework. Tampere: TAMK University of Applied Sciences. 2011. ISBN 978-952-5903-11-9.

MRŮZKOVÁ, Pavla. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace.dostupné na www.núv.cz  

MRŮZKOVÁ, Pavla. Co Čech – to muzikant? Příklad dobré praxe.dostupné na www.núv.cz    

Přehled konferenčních a prezentačních vystoupení

2011, Olomouc – DETVET Partnership meeting (Czech Education System – prezentace power point)

2010, St. Angelo in Vado (Italy) – DETVET  Partnership meeting (Results of Czech Questionnaire – prezentace power point)

 2010, Olomouc – Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských

studijních programů VIII. (příspěvek: Potenciál autoevaluačního procesu školy a její další rozvoj).

 2009, Olomouc – Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských

studijních programů VII. (příspěvek: Analýza autoevaluačního procesu školy a její další rozvoj).

2009, Klaipeda (Litva) - DETVET  Partnership meeting (Palacký University in Olomouc
and its Distance Form of Study – prezentace power point)

Další relevantní aktivity

Projekty

CESTA KE KVALITĚ  národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ CZ.1.07/4.1.00/06.0014. garant aktivity B    www.núv.cz  (2009-2012)

DETVET - Project of  LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Partnerships  CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001    www.detvet.blogspot.com     (2009-2011)

InterDV   -   Projekt  Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava            CZ. 1.07/2.2.00/15.0132    www.vsb.cz  (2011-2013)

 

Semináře, pracovní schůzky

2011

UP Olomouc – mezinárodní schůzka projektu DETVET

Praha – pracovní schůzka garantů projektu Cesta kvalitě

PedF  UK  Praha  - Kulatý stůl VÚP (Revize kurikula) 

23.-26.8. 2011 seminář Komunikace v projektech VaV – praktikum pro doktorandy

30.11. 2011 Metodický seminář  UP  Olomouc